Melankolik Depresyon Nedir?


Melankolik Depresyon Nedir?
19-04-2022

Antik Çağ’da Hipokrat psikolojik sıkıntılara vücutta bulunan dört farklı sıvının neden olduğundan bahsetmiştir. Hipokrat 4 farklı sıvının miktarına göre psikolojik sıkıntıların değişkenlik gösterebileceğini belirtmiştir. Melankoli kavramından tam da burada bahsedilmektedir. Hipokrat melankolik duruma kara safra sıvısının sebep olduğunu ve vücutta bu sıvının artmasıyla beraber kişilerin daha hüzünlü, daha karamsar ve mutsuz olduklarından söz etmiştir. Melankolik kavramının geçmişinin bu kadar eskiye dayandığını belirtebilirim.

Melankoli kelimesi anlam olarak üzüntülü olma hali, iç sıkıntısı ya da karamsarlık olarak tanımlanmaktadır. Gündelik hayatta çoğu alanda bu kavramın sıklıkla kullanıldığını görebiliriz. Özellikle ‘aşk’ kavramının işlendiği kitaplarda, şarkılarda, filmlerde veya dizilerde melankolik olma durumuna rastlayabiliriz. Aşk acısı çeken, özleyen veya biten bir ilişkinin ardından devamlı hüzün duygusu içinde olan bireyler de melankolik olarak betimlenmektedir. Görsel veya işitsel medyada bahsedilen melankolik kavramı sadece mutsuz şarkılar dinleme, aşk acısı çekme, ayrılık ardında yoğun üzülme ve romantize edilen bir durum değildir. Aksine melankolik olma hali ruh sağlığı perspektifi açısından depresyon ile ilişkili olup, bireyde belirli sıkıntılara yol açan psikolojik bir durum olarak değerlendirilmektedir.

Melankolik Depresyon Nedir?

Melankolik depresyona geçmeden depresyon nedir öncelikle bundan bahsetmek istiyorum. Depresyon bireyin fizyolojik (beslenme, cinsellik, uyku vb.), bilişsel (dikkat, konsantrasyon, bellek), sosyal (kişilerarası iletişim vb.), duygulanım (hüzün, karamsarlık, mutsuzluk, ilgi kaybı) gibi alanlarda sıkıntı yaşaması ve bu sıkıntıların günlük yaşamında işlevselliğini büyük oranda etkilemesi sonucu ortaya çıkan psikolojik bir durum olarak tanımlanabilir. Depresyonun belirli türleri vardır ve bazı türler klinik ortamda karşımıza sıklıkla çıkabilmektedir. Bu türlere majör depresyon, distimik depresyon, mevsimsel depresyon, psikotik depresyon, doğum sonrası gelişen depresyon, yasa bağlı gelişen depresyon örnek verilebilir. Melankolik depresyon majör depresyonun alt türü olarak yer almaktadır.

Melankolik depresyon; bireyin genel anlamda mutsuz ve üzgün olduğu, gündelik faaliyetlerden kendini soyutladığı, karamsar düşüncelerin yoğun olduğu, herhangi bir şekilde yapılan bir eylemden zevk alamama durumunun olduğu bir depresyon türü olduğunu söyleyebilirim. Melankolik depresyona sahip bireylerde hakim olan duygular hüzün, yoğun bir iç sıkıntısı veya bunalma hissi gibi duygulardır. Melankolik depresyona sahip bireyler düşünce anlamında olumsuza odaklanmakta ve hayatlarında herhangi bir olumlu gelişmenin gerçekleşeceğine yönelik düşük düzeyde bir beklentiye sahiptirler. Ayrıca bu bireyler olumlu bir gelişme yaşadıklarında da bunu dışsal faktörlere (şans vb.) atfetmekte ve olumsuz gelişmeleri kendileri (benim suçum vb.) ile bağdaştırmaktadır.

Melankolik Depresyon Belirtileri Nelerdir?

  • Yoğun bir ilgi kaybı ve neredeyse hiç zevk alamama
  • Karamsar, huzursuz ve bıkmış hissetme
  • Yoğun suçluluk duyguları
  • Psikomotor hareketlerde yavaşlama
  • Dikkat, konsantrasyon, odaklanma gibi bilişsel problemler
  • İştahta artış veya azalış
  • Uykuda problem yaşama
  • Anlamsız veya duygulanım açısından boş hissetme
  • Umutsuzluk hisleri
  • İntihar düşünceleri

Melankolik Depresyonun Diğer Depresyon Türlerinden Farkı Nedir?

Melankolik depresyonun çoğu belirtisinin diğer depresyon türlerinin belirtileriyle benzerlik gösterdiğini söyleyebilirim. Diğer depresyon türlerinden ayrılan noktalarına gelecek olursam belirtilerin yoğunluğunun daha şiddetli olması ve süresinin uzun olması diyebilirim. Melankolik depresyona sahip bireyler hayattan zevk alamama, uyku problemi yaşama, iştahta bozulma, yoğun suçluluk ve umutsuz duygularını hissetme gibi belirtileri hayatlarının uzun bir döneminde kendilerinde gözlemleyebilirler. Bu bireyler yoğun bir hüzün yaşamakta ve hayatlarıyla ilgili herhangi bir adım atma konusunda isteksiz davranabilirler. Mutlu hissettikleri bir an veya keyif alarak yaptıkları eylemler sınırlıdır. Melankolik depresyona sahip bireyler güne mutsuz bir şekilde uyanırlar. Herhangi bir gündelik işi yapma konusunda büyük oranda zorluk yaşarlar ve genelde davranışsal olarak eylemsizlik gösterirler. Sonuç olarak bu nedenlerden kaynaklı melankolik depresyonun diğer depresyon türlerinden ayrıldığını belirtebilirim.

Melankolik Depresyon Nasıl Tedavi Edilir?

İlk olarak melankolik depresyonda medikal tedavi önerilmektedir. İlaç tedavisine yanıt veren bireylere sonrasında psikoterapi desteği verilebilir. Özellikle bilişsel davranışçı terapi melankolik depresyonda uygulanabilir bir terapi yöntemidir. Bilişsel davranışçı terapide danışan ile depresyonu sürdüren düşünceler ortaya çıkarılıp, bu düşüncelerin doğurduğu duyguyu ortadan kaldırmaya yönelik oluşturulan işlevsel olmayan davranışlar saptanır. Bu davranışlar sürekli uyuma, hiçbir şey yapmama, keyif verici yaşantılardan uzak durma gibi davranışlar olabilir. Kişinin davranışsal anlamda tekrar aktif hale gelmesi sağlanır. Daha sonra kederini, karamsarlığını besleyen düşünceler çalışılır ve danışanda yeni bakış açıları oluşturulmaya çalışılır. Birey ilaç ve terapi desteği ile yatağından çıkmaya başladıkça, yani fiziksel olarak daha aktif bir konuma geldikçe terapist ile yeni yaşam amaçları oluşturulup, kendisini mutlu edecek alanlar yaratabilir. Melankolik depresyonun tedavisi uzun vadeli olmakta ve sıkı bir takip gerektirmektedir. Bireylerin bu süreçte yakınlarından (aile, arkadaş, eş, partner gibi) sosyal destek alması ve kendilerini yalnız hissetmemeleri önemlidir. Ayrıca melankolik depresyonda görülen iştah, uyku gibi problem alanları hakkında bireylere psikoeğitim verilebilir. Psikoeğitim ile bireylere sağlıklı beslenme ve düzenli bir uyku için adım atma konusunda destek oluşturulabilir.

Özetle melankolik depresyon uzun süreli tedavi gerektiren bir durumdur. Çevremizde ya da kendimizde böyle belirtiler gözlemlediğimizde bir ruh sağlığı uzmanından destek almak gerekmektedir.

Jetklinik.com sitemizden her konuda olduğu gibi depresyon konusunda da kolayca randevu oluşturarak destek alabilirsiniz.

 

Yazı içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.

Yazıyı Paylaş

Psikolojik Desteğe Mi İhtiyacın Var?

Ücretsiz Ön Görüşme Yap
jetklinik whatsapp