Zamanımızı Nasıl Verimli Yönetebiliriz?

Zaman Yönetimi Nedir? Zaman yönetimi, bireyin tüm günlük hayat aktivitelerinde  verimi ve üretkenliği artırmak amaçlı; zamanını ...

Çift Terapisinde Gottman Yöntemi Nedir?

Çift Terapisi Nedir? Çiftler evlenme kararı alırken kendilerine özgü beklenti ve hayallerle evlenirler. Ancak bazen işler ...

Hezeyan (Sanrı) Nedir?

Hezeyan Nedir? Sanrılar, aksi yönde kesin kanıtlar bulunmasına rağmen devam eden inançlardır. İnsanların büyük çoğunluğu düşünceleri ...

Ruminasyon Nedir? Belirtileri ve Tedavi Yöntemleri

Ruminasyon kavramının çıkış noktası latince kökenli rumen  kelimesidir. Geviş getiren hayvanlarda midenin ilk bölümüne rumen adı ...

Yetişkinlerde Yaygın Görülen Psikolojik Rahatsızlıklar ve Belirtileri- 2

Fobiler Bir duruma özgü yaşanan aşırı derecede korkunun, kişinin işlevselliğini etkileyecek düzeyde yaşanması ve bu durumun ...

Yetişkinlerde Yaygın Görülen Psikolojik Rahatsızlıklar ve Belirtileri- 1

Duygudurum Bozuklukları  1) Depresif Bozukluklar: Depresif bozuklukların  DSM-V’e göre  sınıflandırılmasında kendi içinde 3 alt kategoriye ayrıldığı görülmektedir. ...

Öğrenilmiş Çaresizlik (Kazanılmış Başarısızlık Sendromu) Nedir?

‘’Neye elimi atsam elimde kalıyor.’’, ‘’Nasılsa başarısız olacağım, hiç başlamayayım.’’, ‘’Boşa kürek çekiyorum.’’ Bu tarz cümleleri ...

Çocuklara Sağlıklı Sınırlar Çizmenin Yolları Nelerdir?

  Çocuk yetiştirmek, onlar için yaptığımız büyük bir yatırımdır. Aileler bazen çocuklarına nasıl davranacaklarını, ona nasıl ...

Trikotillomani (Saç Yolma Hastalığı) Nedir? Nasıl Tedavi Edilir?

Trikotilomani olarak adlandırlan ve saç yolma hastalığı olarak bilinen bu rahatsızlık, dürtü kontrol bozukluğu sınıfında kendisine ...

Çocuk ve Ergenlerde En Yaygın Psikolojik Bozukluklar ve Belirtileri

Psikolojik bozukluklar kişilerin hayatlarını birçok yönden olumsuz etkileyen ve muhakkak tedavi edilmesi gereken ruh sağlığı ...

Histrionik Kişilik Bozukluğu ve Tedavi Yöntemleri

Kişilik Bozukluğu Nedir? Kişilik bozuklukları; kararlı bir şekilde yapıcı ve yakın bir ilişkiyi devam ettirmede ve ...

Romantik İlişkilere Zarar Veren 4 Davranış

Çiftler üzerinde uzun yıllar boyunca bilimsel çalışmalar yapan Gottman Çift Terapisinin kurucuları John ve Julia ...

Değersizlik Duygusu Nedir? Nasıl Başa Çıkılır?

Değersizlik Duygusu Nedir? Değersizlik duygusu, kişinin kendisini önemsiz, yetersiz, değersiz hissetme duygusudur. Bu kişiler, kendilerini biri tarafından sevilmeye, başarılı ...

Psikolog ve Psikiyatrist Arasındaki Farklar Nelerdir?

Bizler, yaşam boyunca olumlu ve olumsuz deneyimler ediniriz. Bazı deneyimlerimiz hayatımızı pozitif yönde etkilerken bazı ...

Odaklanma Sorunu İçin Ne Yapılmalıdır?

Odaklanma Sorunu İçin Ne Yapılmalıdır? İş yerinde çalışırken sık sık telefonunuzu mu kontrol ediyorsunuz? Ders çalışırken başka ...

Dispraksi Nedir? Belirtileri ve Tedavi Yöntemleri

Dispraksi, diğer adıyla gelişmiş koordinasyon bozukluğudur. Hareketlerin organize ve koordine edilmesindeki olan bozukluklara dispraksi denir. ...

Bastırılmış Duyguları Fark Etme ve Serbest Bırakma

Bastırılmış Duygular Nelerdir? Duygu, kişinin  ruhsal durumunda içsel ve çevresel faktörlerin etkileşiminden doğan karmaşık  psikofizyolojik bir durumdur. Kişisel sağlık hissini belirleyen temel faktör olarak igünlük ...

İlişkide Yaşanan Güven Sorunları Nasıl Aşılır?

Yakın ilişkilerde partnerler arası zaman zaman sorunların olması beklenen ve normal bir durumdur. Ancak önemli olan ...

Empati Nedir? Nasıl Kurulur?

Empati, diğer insanların içinde bulunduğu duruma ait duygu ve düşünceleri anlamaya çalışma çabasıdır. Bu çaba ...

Seslerden Rahatsız Olma (Mizofoni) ve Tedavi Yöntemleri

Mizofoni Nedir?                           ...

jetklinik whatsapp